Галина Горанова

Галина Горанова завършва успешно Международен Колеж Албена – Френска програма специалност:- Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма, положен изпит за френска диплома B.T.S Mercatique et Gestion Hoteliere du Lycee Hotelier Paul Augier de Nice, Cote D’Azur, продължава обучението си в Нов Български университет, където защитава и магистърската си степен със специалност: Управление на туризма. 

От 2002 год. Галина заема различни позиции във всички отдели на хотелите, като през 2007год. е повишена до позиция управител на хотел. От тогава до момента тя изпълнява тази длъжност в няколко хотела в гр. София, сред които три- и четири- звездни обекти. 


За последните 14 години управленски опит, Галина е доказала качествата си на добър домакин и изключителен професионалист.