Партньори

Част от успеха на нашите хотели и успешно реализирани проекти се дължи на стабилната ни, широка мрежа от партньори. Работим с доказали авторитета си фирми от всяка област, свързана със създаването, поддръжката и развитието на един хотел. 
Поддържаните отношения на взаимопомощ, доверие и сътрудничество ни помагат да постигаме за нашите клиенти максимален резултат при оптимални финансови и времеви условия. 

HMG – стабилно партньорството за ефективна работа.