Даниела Пехливанова

Даниела Пехливанова е завършила Счетоводство и контрол във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Целия си професионален опит Даниела е натрупала в сферата на туризма, като непрекъснато е доказвала качествата си във управлението на хотелските финанси. Заемала е различни позиции като: оперативен счетоводител, ТРЗ, кост-контрол и ревизор.


Даниела има много голям опит в контрола на хотелските финансови операции, контрол и управление на движението на стоки и активи. От 2009 год. е заемала ръководни позиции в добре познати хотелски вериги, отговаряйки пряко за координирането, договарянето и доставките в хотелите. 


Даниела е част от екипа на HMG от 2019 год. и продължава да доказва безупречните си качества и висок професионализъм.