Управление на проекти

Превърнете своята идея за хотел в работещ бизнес с наша помощ
Предлагаме проджект мениджмънт, мониторинг и контрол на всеки етап от реализацията на вашата идея за хотел. Това ще ви помогне да минимизирате разходите, пусковите срокове, евентуалните грешки. С помощта на опитни специалисти ще превърнете проекта си  в доходоносен бизнес. 


Какво включва услугата „проджект мениджмънт“ на HMG

Управление, мониторинг и контрол на всяка фаза от реализацията на проекта – това ви осигурява нашият екип. 

Фаза идеен проект до фаза проектиране 
Работим в тясно сътрудничество с проектанта, за да постигнем максимална функционалност на проекта. Опитът на нашите експерти е безценен при насочване на човекопотока, фиксиране на системите – слаботокови, ОвиК, ВиК и др. - съобразени с изискванията на съответната категория хотел и с експлоатационните му нужди. 


Фаза разрешение за строеж
Консултираме ви каква документация е необходима – от разрешително за строеж до разрешение за ползване (акт 16). Съдействаме ви със събирането и окомплектоването на документите и ви спестяваме редица бюрократични спънки, време и рискове от глоби при грешки и пропуски. 


Фаза Pre-opening 

  • Провеждаме конкурси за избор на фирми за обзавеждане, кухненска техника, перална техника и поддръжката ѝ, оборудване на конферентен център, etc. 
  • Ангажираме се с ценообразуването и изготвянето на: бюджет, стратегия за управлението на риска, маркетингова стратегия, оперативни стандарти за работа SOPs, прогноза парични потоци за 5 до10 години. 
  • Поемаме цялостната огранизация и подготовка на обекта за откриване. 
  • Грижим се, след въвеждане на хотела в експлоатация, за подбора и обучението на персонала. Категоризация на обекта. Откриване.  

Получавате отлично функциониращ хотел, работещ бизнес и ако пожелаете, доверен партньор в управлението и поддръжката на имота в лицето на нашия екип. HMG, ние сме професионалисти.