Управление на хотели

Максимални финансови резултати и по-добра репутация на вашия хотел 

Сключете договор за генерален мениджмънт на вашия хотел или хотелски комплекс, за да извлечете от него максимална печалба при постоянно развитие и подобрение на имота. 


Какво представлява услугата „договор за управление“ 

Собственикът на хотела възлага управлението му на оператор, който го менажира от негово име и за негова сметка. 

Когато вие сключвате с нас договор за управление, ние влагаме целия си професионализъм, знания, умения и опит в развитието на вашия имот, подобряването на репутацията му и привличането на клиенти. Ние получаваме договорено възнаграждение, обвързано с постигнатите финансови резултати, което определяме заедно според възложения обем ангажименти.


Какво печелите, ако сключите договор за управление с HMG 

  • По-голяма печалба. Високата степен на лична ангажираност от наша страна е гарантирана, като се има предвид факта, че възнаграждението ни е функция на резултатите от работата в обекта ви.
  • Подобрения на репутацията на хотела и развитие на услугите – имотът ви се управлява от професионален екип, който съсредточава изцяло усилията си в неговото развитие, поддръжка, осигуряването на перфектно обслужване – основните фактори за повече и редовни клиенти. 
  • Пълна прозрачност в отношенията собственик-оператор. Ние управляваме вашия хотел, чрез ваша фирма, което ви гарантира яснота и контрол върху всички парични потоци.
  • По-малка отговорност. Ние, като оператор на вашия хотел, взимаме решения за стопанисването на обекта. Вие следите за изпълнение на нашите задължения. 

За кого е подходяща услугата 
Собственици на хотели, хотелски комплекси, апарт-хотели. 

Ако искате по-висока доходност от вашия обект свържете се с нас, екипа на HMG, за да обсъдим вариантите на договора за хотелско управление.